Algemene informatie

Met de GPS Origins Test stelt u nauwkeurig uw afkomst vast. Dit is de meest geavanceerde afkomsttest die zich richt op een uitermate accurate weergave van de belangrijkste routes en bestemmingen van uw voorouders tot wel 1000 jaar terug. De GPS Origins Test is zo nauwkeurig dat er vaak tot op specifieke steden en dorpen de route van uw voorouders vastgesteld kan worden. U ontdekt binnen 3 weken alles over uw eigen, unieke geschiedenis.

Hoe werkt de GPS Origins Test?

De GPS Origins Test maakt gebruik van de genetische compositie in jouw DNA, jouw “DNA-handtekening”, en vergelijkt deze handtekening met een database van meer dan 10,000 handtekeningen en meer dan 500 bevolkingsgroepen waarvan de oorsprong bekend is. Aan de hand hiervan kan deze DNA-test vaststellen waar het ongeveer 1000 jaar geleden allemaal begonnen is.

De GPS Origins Test heeft 36 genetische verzamelingen van over de hele wereld tot zijn beschikking. Elke bevolkingsgroep bestaat uit een mengsel van deze verzamelingen. In het verre verleden kwamen individuele migraties zelden voor. Voornamelijk was er pas sprake van menging van genetisch materiaal bij migraties van grotere bevolkingsgroepen. Wanneer de inkomende genetische verzameling met de lokale genetische verzameling samenkwam, ontstonden er voor een hele bevolkingsgroep nieuwe DNA-handtekeningen.

Jouw DNA-handtekening is uniek voor jou, maar deelt vele eigenschappen met de genetische verzameling waarin jouw DNA ontstaan is. GPS Origins vergelijkt jouw DNA met alle 36 genetische verzamelingen, en stelt zo vast wat jouw afkomst is.

Op het moment dat de oorsprong van jouw DNA, en dus jouw afkomst bepaald is, weet deze test met behulp van complexe algoritmes de route te bepalen die jouw specifieke genetische samenstelling heeft afgelegd. De route bestaat uit een aantal geografische punten waar jouw DNA-handtekening is veranderd of beïnvloed.