Privacy Verklaring en Juridische Informatie
Ageacare Switzerland, handelende via haar website www.dna-test-afkomst.nl (hierna te noemen “Ageacare”), treft de noodzakelijke maatregelen om uw privacy te waarborgen en de overeenkomst die u met ons sluit vertrouwelijk te behandelen. Op deze pagina vindt u de maatregelen die wij hiertoe treffen.

Ageacare waarborgt de privacy van de bezoekers van haar website. In geen geval zullen wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mail-adres of andere contactgegevens verkopen, verhandelen of anderszins overdragen zonder uw voorafgaande toestemming, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een door u en Ageacare gesloten overeenkomst, of voor zover dit vereist wordt in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Informatie die u via onze website verstrekt
Alle informatie die u, als opdrachtgever, ons in het kader van het online bestelproces verstrekt, zoals uw naam, e-mail-adres of andere contactgegevens, wordt slechts gebruikt om uw vragen te beantwoorden, u het testmateriaal voor de bestelde DNA-test toe te sturen, en met onze partner GPSorigins (hierna te noemen “GPSorigins”) te communiceren over de door u bestelde DNA-test. Wij gebruiken uw informatie niet voor andere doeleinden en verstrekken deze niet aan derde personen anders dan als hierin omschreven. Voor zover wij informatie inzake uw bankrekening en/of creditcard verzamelen gebruikken wij deze uitsluitend teneinde betaling voor de door u bestelde DNA-test te innen.

Informatie die u via uw testset verstrekt
Alle informatie die u, als opdrachtgever, GPSorigins verstrekt wanneer u de door ons toegestuurde DNA-testset gebruikt en retourneert; zoals de naam, de geboortedatum, het geslacht, de raciale afkomst en (voor specifieke tests) enige medische geschiedenis van elke deelnemer aan de DNA-test en hun (vermeende) familirelatie tot elkaar; wordt slechts gebruikt om de bestelde DNA-test naar behoren uit te voeren en u over de resultaten van de DNA-test te informeren. Wij gebruiken uw informatie niet voor andere doeleinden en verstrekken deze niet aan derde personen anders dan als hierin omschreven. Specifiek met betrekking tot de informatie over de raciale afkomst en (voor specifieke tests) enige medische geschiedenis van de deelnemers aan de DNA-test wensen wij op te merken dat deze wordt verzameld omdat deze relevant is voor de DNA-test, en dat deze niet zal worden opgeslagen bewaard of gebruikt, of aan enige derde zal worden verstrekt, anders dan inzoverre dit nodig is in verband met de bestelde DNA-test.

Hoe wij uw informatie beschermen
Alle informatie die u ons via onze website verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen en toegang hiertoe is beperkt tot een klein aantal werknemers en partners. Informatie over de status en resultaten van een DNA-test worden uitsluitend verstrekt aan de opdrachtgever (degene die de test heeft besteld) op basis van zijn/haar naam in combinatie met een geschikt referentienummer en/of andere informatie die Ageacare in staat stelt de identiteit van deze persoon vast te stellen.
Niet-persoonlijke informatie
“Niet-persoonlijke informatie” is informatie die uw persoonlijke identiteit niet onthult, zoals browsergegevens; informatie verzameld door cookies, pixel tags en andere technologie; demografische informatie en andere informatie die u geeft; en samengestelde informatie. Ageacare kan via haar website niet-Persoonlijke Informatie verzamelen. Omdat niet-persoonlijke informatie u niet persoonlijk identificeert, kunnen we niet-persoonlijke informatie voor elk doel gebruiken en openbaar maken.

Disclaimer Links
Voor zover de website van Ageacare links bevat naar websites van derde personen dient dit niet te worden geinterpreteerd als een onderschrijving door Ageacare van wat er op dergelijke websites wordt vermeld; of een garantie dat hetgeen op dergelijke websites wordt vermeld juist en volledig is; of een advies of aanbeveling inzake de producten of diensten die op dergelijke websites worden aangeboden.

Auteursrecht
Alle inhoud (content) en grafische afbeeldingen op de website van Ageacare, gedeeltelijk of in hun geheel, zijn beschermd onder het auteursrecht. Wij geven uitsluitend toestemming voor het gebruik van de informatie voorzien op deze website voor uw persoonlijk gebruik. Inhoud (content) en grafische afbeeldingen mogen niet, gedeeltelijk of in hun geheel, voor enig commercieel doel worden gekopieerd, gebruikt of aangepast.

Links
Indien u op uw website een link naar onze website wilt opnemen neemt u dan eerst contact met ons op.

Wilt u ook weten waar u vandaan komt?